Het OPDC

Het OPDC is opgericht door Stichting GOO om kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes te kunnen begeleiden in de reguliere setting. Uitgangspunt zijn de kansen en mogelijkheden van elk kind. Het OPDC is onderdeel van Kindcentrum SBO Petrus Donders.

De preventieve, ondersteunende en begeleidende functie van het OPDC is essentieel om elke school gericht te laten ontwikkelen zodat de basisondersteuning wordt vergroot. Door deze basisondersteuning te vergroten kunnen steeds meer kinderen met speciale onderwijsbehoeften binnen de reguliere onderwijssetting worden opgevangen. Het OPDC realiseert dit door de inzet van kennis en expertise, waarbij handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding de basis is.

Het OPDC richt zich op begeleiding, workshops, training, advies, onderzoek en consultatie op de reguliere basisschool. De ondersteuning is gericht vanuit een specifieke hulpvraag op de individuele leerling, de groep, de leerkracht, de intern begeleider, de directeur of het team van de school.

Voor verdere informatie en aanmelding zie www.stichtinggoo.nl