Oudervereniging SBO Petrus Dondersschool

De oudervereniging van onze school bestaat op dit moment uit 11 leden. Vanuit zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw zijn er een aantal ouders vertegenwoordigd. Daarnaast neemt Anneke van den Heuvel deel, als vertegenwoordiging vanuit het schoolteam. 

Het doel van de oudervereniging is de samenwerking te bevorderen tussen ouders, het schoolteam en de medezeggenschapsraad om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan het welzijn van alle kinderen op school. 

Alle leden binnen de OR voelen zich nauw betrokken en verbonden bij de school van hun kind(eren). Zij willen graag op een actieve manier bijdragen aan de school. 

De OR is betrokken bij het organiseren van bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan de fancy fair, kerstmarkt, carnavalsviering etc. De OR verleent hierbij vooral hand- en spandiensten zoals het versieren van de Steeg, het verzorgen van een feestelijke traktatie of cadeautjes voor 5 december.

De OR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van extra activiteiten. Door het jaar heen worden geen andere bijdragen meer gevraagd, uitgezonderd de schoolreis en het schoolkamp voor de eindgroep(en). Voor beide activiteiten krijgt u te zijner tijd nog apart bericht. 

Vijf keer per jaar komt de OR bij elkaar om al deze zaken te bespreken.

Zijn er vragen of wilt u ook meepraten en meedenken over OR activiteiten? Neem gerust contact op met één van de leden.

Leden Oudervereniging:

 • Marian Smits, moeder van Giel Stuart MB2.
 • Judith Tielemans, moeder Hisse van Stiphout MB3.
 • Bertine Donkers, moeder van Deen Donkers MB4.
 • Dorethe Dekkers, moeder van Tim Dekkers MB3.
 • Saskia IJkhout, moeder van Wout OB1 en Driek Maas OB2.
 • Marjolein Brullemans, moeder van Evan MB1 en Jay Brullemans MB2.
 • Karin Beekman, moeder van Koert Beekman OB2.
 • Martine Dekkers, moeder van Falco MB4 en Ralf MB3 van Dijk.
 • Natasja Jeagers, moeder van Raf MB1
 • Nicole Essens, moeder van Luca MB3
 • Anneke van den Heuvel, teamlid SBO Petrus Dondersschool.

 


 

Contact

De Stroom 15 - 5421 HB Gemert Postbus 104 - 5420 AC Gemert

0492-361242 lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl