Oudervereniging Kindcentrum SBO Petrus Donders

De oudervereniging van onze school bestaat op dit moment uit 11 leden. Vanuit zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw zijn er een aantal ouders vertegenwoordigd. Daarnaast neemt Anneke van den Heuvel deel, als vertegenwoordiging vanuit het schoolteam. 

Het doel van de oudervereniging is de samenwerking te bevorderen tussen ouders, het schoolteam en de medezeggenschapsraad om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan het welzijn van alle kinderen op school. 

Alle leden binnen de OR voelen zich nauw betrokken en verbonden bij de school van hun kind(eren). Zij willen graag op een actieve manier bijdragen aan de school. 

De OR is betrokken bij het organiseren van bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan de fancy fair, kerstmarkt, carnavalsviering etc. De OR verleent hierbij vooral hand- en spandiensten zoals het versieren van de Steeg, het verzorgen van een feestelijke traktatie of cadeautjes voor 5 december.

De OR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van extra activiteiten. Door het jaar heen worden geen andere bijdragen meer gevraagd, uitgezonderd de schoolreis en het schoolkamp voor de eindgroep(en). Voor beide activiteiten krijgt u te zijner tijd nog apart bericht. 

Vijf keer per jaar komt de OR bij elkaar om al deze zaken te bespreken.

Zijn er vragen of wilt u ook meepraten en meedenken over OR activiteiten? Neem gerust contact op met één van de leden.

Leden Oudervereniging:

  • Marian Smits, moeder van Giel Stuart MB3.
  • Judith Tielemans, moeder Hisse van Stiphout MB4.
  • Bertine Donkers, moeder van Deen Donkers BB1.
  • Dorethe Dekkers, moeder van Tim Dekkers MB4.
  • Saskia IJkhout, moeder van Wout OB2 en Driek Maas MB1.
  • Marjolein Brullemans, moeder van Evan MB2 en Jay Brullemans MB5.
  • Karin Beekman, moeder van Koert Beekman MB1.
  • Martine Dekkers, moeder van Falco BB1 en Ralf MB5 van Dijk.
  • Nicole Essens, moeder van Luca MB5
  • Anneke van den Heuvel, teamlid Kindcentrum SBO Petrus Donders.
 
 


 

Contact

De Stroom 15 - 5421 HB Gemert Postbus 104 - 5420 AC Gemert

0492-361242 lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl