Oudervereniging

Oudervereniging Kindcentrum SBO Petrus Donders

De oudervereniging van onze school bestaat op dit moment uit 9 leden. Vanuit zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw zijn er een aantal ouders vertegenwoordigd. Daarnaast neemt Ilse Opsteen deel, als vertegenwoordiging vanuit het schoolteam. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking te bevorderen tussen ouders, het schoolteam en de medezeggenschapsraad om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan het welzijn van alle kinderen op school.  Alle leden binnen de OR voelen zich nauw betrokken en verbonden bij de school van hun kind(eren). Zij willen graag op een actieve manier bijdragen aan de school. 

De OR is betrokken bij het organiseren van bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan de kerstmarkt, carnavalsviering etc. De OR verleent hierbij vooral hand- en spandiensten zoals het versieren van de Steeg, het verzorgen van een feestelijke traktatie of cadeautjes voor 5 december.

De OR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van extra activiteiten. Door het jaar heen worden geen andere bijdragen meer gevraagd, uitgezonderd de schoolreis en het schoolkamp voor de eindgroep(en). Voor beide activiteiten krijgt u te zijner tijd nog apart bericht. Vijf keer per jaar komt de OR bij elkaar om al deze zaken te bespreken.

Zijn er vragen of wilt u ook meepraten en meedenken over OR activiteiten? Neem gerust contact op met één van de leden.

Leden Oudervereniging:

  • Marian Smits, moeder van Giel Stuart BB 1
  • Bertine Donkers, moeder van Deen Donkers BB4
  • Dorethé Dekkers, moeder van Tim Dekkers BB2
  • Saskia IJkhout, moeder van Wout MB1 en Driek Maas MB2
  • Angelique Damen, moeder van Jeremy MB3
  • Marjolein Brullemans, moeder van Evan MB4 en Jay Brullemans BB3
  • Martine Dekkers, moeder van Falco BB1 en Ralf van Dijk BB2
  • Nicole Essens, moeder van Luca BB2
  • Linda van Rossum, moeder van Kyara OB2
  • Ilse Opsteen, teamlid Kindcentrum SBO Petrus Donders