Oudervereniging

Oudervereniging Kindcentrum SBO Petrus Donders

De oudervereniging van onze school bestaat op dit moment uit 8 leden. Vanuit zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw zijn er een aantal ouders vertegenwoordigd. Daarnaast neemt Ilona Kerkhofs deel, als vertegenwoordiging vanuit het schoolteam. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking te bevorderen tussen ouders, het schoolteam en de medezeggenschapsraad om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan het welzijn van alle kinderen op school.  Alle leden binnen de OR voelen zich nauw betrokken en verbonden bij de school van hun kind(eren). Zij willen graag op een actieve manier bijdragen aan de school. 

De OR is betrokken bij het organiseren van bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan de kerstmarkt, carnavalsviering etc. De OR verleent hierbij vooral hand- en spandiensten zoals het versieren van de Steeg, het verzorgen van een feestelijke traktatie of cadeautjes voor 5 december.

De OR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van extra activiteiten. Door het jaar heen worden geen andere bijdragen meer gevraagd, uitgezonderd de schoolreis en het schoolkamp voor de eindgroep(en). Voor beide activiteiten krijgt u te zijner tijd nog apart bericht. Vijf keer per jaar komt de OR bij elkaar om al deze zaken te bespreken.

Zijn er vragen of wilt u ook meepraten en meedenken over OR activiteiten? Neem gerust contact op met één van de leden.

Leden Oudervereniging:

  • Karen van Oorschot, moeder van Sanne van Oorschot BB1
  • Karin van Dommelen, moeder van Sjef van Dommelen MB5
  • Simone Saenen, moeder van Tom Borst BB2
  • Nicole van Kuringen, moeder van Maartje Janssen, BB4
  • Corina van Oosterwijk, moeder van Lynn Rovers, BB1
  • Linda van Rossum, moeder van Kyara van Rossum, MB4
  • Karin Berger, moeder van Milan Selten, MB5
  • Marjolein Brullemans, moeder van Evan Brullemans, BB3