Kijken en werken op basis van de kansen en mogelijkheden van elk kind binnen de speciale setting van de SBO school.
 
Dit dragen we uit door invulling te geven aan vier kernwaarden te weten:
 
Respect -  Eigenwaarde - Doelgericht - Ondernemend

- Onze school is een omgeving waarin alle betrokkenen veilig kunnen en durven functioneren. Een kindvriendelijke omgeving met een veilig pedagogisch klimaat. Door met een positieve blik naar kinderen te kijken, creëren we een sfeer van openheid en vertrouwen. Centraal staat het hebben van respect voor elkaar en omgaan met de ander zoals hij is.

- We werken aan het zelfvertrouwen van kinderen en laten ze succeservaringen opdoen. We gaan op zoek naar de talenten en mogelijkheden van elk kind en stimuleren ze om verantwoordelijkheid te nemen en te krijgen voor hun eigen leerproces. Daardoor ontstaat groei en neemt de eigenwaarde van kinderen toe.

- We werken doelgericht aan de ontwikkeling van kinderen op basis van de kansen en mogelijkheden van elk kind.  We hebben hoge verwachtingen van kinderen en stellen reële, haalbare doelen voor elk kind. Dit alles vindt plaats door uit te gaan van de hulpvraag en onderwijsbehoeften van elk kind. We gaan uit van het ontwikkelingsperspectief van het kind om zo ook daadwerkelijk doelen te kunnen stellen die passen bij het kind.

-Kindcentrum SBO Petrus Donders is ondernemend. We kijken toekomstgericht naar de functie van de SBO school en het OPDC en speciale opvang, maken telkens stappen om op deze manier Passend Onderwijs vorm te geven. 

Contact

De Stroom 15 - 5421 HB Gemert Postbus 104 - 5420 AC Gemert

0492-361242 lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl