Inspectie

Op 21 april 2016 zijn er vanuit het Ministerie van Onderwijs twee inspecteurs op onze school op bezoek geweest. Het onderzoek was gericht op de onderwijsresultaten, het onderwijsproces, het schoolklimaat, de veiligheid, de kwaliteitszorg en ambitie.

De dag bestond uit observaties in de klas, gesprekken met kinderen, ouders, het MT en het team. De wijze waarop de inspectie het inspectiebezoek heeft afgelegd is als zeer positief ervaren. De totale ontwikkeling van de school is vanuit een gemeenschappelijk kader bekeken en besproken. Alle geledingen, leerlingen, ouders, OR, MR, team, directie en bestuur, hebben hierbij de gelegenheid gehad om mee te praten en te denken over de kwaliteiten en aandachtspunten van onze school. We zijn als school zeer trots op de inhoudelijke bevindingen van de inspectie. Het geeft een duidelijke richting voor de verdere ontwikkeling van onze school.

Klik hieronder voor het volledige inspectierapport. 

Inspectiebezoek december 2021
In het kader van het bestuursonderzoek van de onderwijsinspectie bij Stichting GOO heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden op donderdag 9 december op Kindcentrum SBO Petrus Donders.  In dit bezoek is er een gesprek geweest met diverse geledingen. De inspecteur heeft hierbij gesproken met de directie, een delegatie van het team en met externe partners/stakeholders van onze locatie. We hebben het bezoek als zeer prettig en waardevol ervaren. We zijn trots op het gesprek en het verslag wat we daarna van de inspecteur hebben ontvangen. Hierbij zijn de mooie ontwikkelingen van ons kindcentrum gezien!
Zie: Verkort inspectieverslag inspectiebezoek Kindcentrum SBO Petrus Donders 

Inspectierapport SBO Petrus Dondersschool 21 april 2016