Inspectie

Op 21 april 2016 zijn er vanuit het Ministerie van Onderwijs twee inspecteurs op onze school op bezoek geweest. Het onderzoek was gericht op de onderwijsresultaten, het onderwijsproces, het schoolklimaat, de veiligheid, de kwaliteitszorg en ambitie.

De dag bestond uit observaties in de klas, gesprekken met kinderen, ouders, het MT en het team. De wijze waarop de inspectie het inspectiebezoek heeft afgelegd is als zeer positief ervaren. De totale ontwikkeling van de school is vanuit een gemeenschappelijk kader bekeken en besproken. Alle geledingen, leerlingen, ouders, OR, MR, team, directie en bestuur, hebben hierbij de gelegenheid gehad om mee te praten en te denken over de kwaliteiten en aandachtspunten van onze school. We zijn als school zeer trots op de inhoudelijke bevindingen van de inspectie. Het geeft een duidelijke richting voor de verdere ontwikkeling van onze school.

Klik hieronder voor het volledige inspectierapport. 

Inspectierapport SBO Petrus Dondersschool 21 april 2016