Kernwaarden

Kernwaarden Kindcentrum SBO Petrus Donders
Lef:
Kindcentrum SBO Petrus Donders is ondernemend. We werken aan een optimale speel- en leeromgeving voor al onze kinderen met verschillende ontwikkelbehoeften. Met expertise, lef en daadkracht creëren we passende opvang, onderwijs en zorg.

Verbinding:
In de school heerst een warme open sfeer waar betekenisvolle verbinding ontstaat tussen kinderen, ouders, leerkrachten en het team. Met partners in de regio hebben we een waardevolle samenwerking. We verbinden kwaliteiten aan elkaar, om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind.

Nieuwsgierig:
We zijn nieuwsgierig naar elk kind. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Het kijken en denken vanuit kansen en mogelijkheden is de basis van het werken met elk kind. We handelen vanuit een positieve grondhouding. Onze leeromgeving is erop ingericht om kinderen te prikkelen. Ze nieuwsgierig te maken naar de wereld om hen heen.