Organisatie

Kindcentrum SBO Petrus Donders maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Helmond - Peelland 30.08 met 110 reguliere basisschool uit de regio. De school valt onder Stichting GOO. Stichting GOO bestaat uit 13 scholen en alle scholen zijn gelegen in de gemeente Gemert-Bakel en gemeente Boekel. Voor dagopvang en naschoolse opvang is de gemeente Gemert-Bakel en KluppluZ verantwoordelijk. Ze zijn beide gesitueerd in het gebouw van Kindcentrum SBO Petrus Donders.

Kindcentrum SBO Petrus Donders richt zich op kinderen die binnen een speciale setting begeleiding nodig hebben. Naast onderwijs bieden wij dagopvang met extra begeleiding voor kinderen in de leeftijd 2-5 jaar en naschoolse speciale opvang (BSO) 4-13 jaar. Het kijken naar de kansen en mogelijkheden van elk kind is de basis van het werken met de kinderen op onze school. De mogelijkheden van elk kind is zeer breed en divers. De onderwijsbehoeften van elk kind vraagt om specifieke begeleiding binnen een speciale setting. 


Kenmerkend voor ons Kindcentrum (de SBO school)
Op school werken vanuit de mogelijkheden van het kind op basis van het ontwikkelingspersspectief. We hebben hoge verwachtingen maar houden rekening met het leertempo en de capaciteiten van elk kind. Er is extra ondersteuning in en buiten de groep, op school zelf.
Het doel van de opvang met extra begeleiding is om kinderen, binnen hun mogelijkheden, te versterken in hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen.

 
Kinderen op een SBO school zijn toelaatbaar met behulp van een TLV. Dit is een toelaatbaarheidsverklaring die wordt afgegeven voor het SBO.