Het schoolplan van Kindcentrum SBO Petrus Donders is geschreven voor de komende vier jaar, 2015-2019. Hierin staan de missie, visie en de ambities van de school omschreven. Daarnaast vermeldt het in hoofdlijnen de ontwikkeling van de school op het gebied van onderwijskundig, personeels- en kwaliteitsbeleid.

Schoolplan 2015-2019 

Naast het schoolplan is er het schoolondersteuningsprofiel van de school vastgesteld. Hierin vindt u de kwaliteiten en aandachtspunten van de school. U kunt ook terecht op de website van het samenwerkingsverband, SWV Helmond-Peelland, www.swv-peelland.nl.

Schoolondersteuningsprofiel 

Contact

De Stroom 15 - 5421 HB Gemert Postbus 104 - 5420 AC Gemert

0492-361242 lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl