Gespecialiseerde Opvang

Gespecialiseerde Opvang 
Naast onderwijs bieden wij dagopvang met gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen in de leeftijd 1 tot en met 5 jaar en naschoolse gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 3 en 13 jaar. Dit is een samenwerking van Stichting GOO en de Gemeente Gemert-Bakel. We willen kinderen versterken in hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen. Kinderen krijgen binnen deze setting de begeleiding die past bij hun ondersteuningsbehoeften. Wij werken met gespecialiseerde pedagogisch medewerkers en met minder kinderen op één groep dan de reguliere opvang. In samenwerking met de school Petrus Donders, maar ook met andere scholen, instanties en opvangorganisaties proberen we bij te dragen aan een optimale ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 14 jaar. 

Folder Petrus Donders kinderdagverblijf

Folder Petrus Donders bso