Missie & Visie

Missie
Kijken en werken op basis van de kansen en mogelijkheden van elk kind binnen de speciale setting
van onze speciale basisschool.
 
Visie
Kindcentrum SBO Petrus Donders richt zich op kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes die niet binnen de reguliere setting van een basisschool kunnen worden begeleid. Het kijken naar en werken op basis van kansen en mogelijkheden van elk kind is de basis van het werken op onze school. Kindcentrum SBO Petrus Donders heeft een specifieke functie voor de reguliere kindcentra van stichting GOO.
                  
Kernwaarden 
De missie en visie dragen we uit door invulling te geven aan drie kernwaarden:
 
Lef:
Kindcentrum SBO Petrus Donders is ondernemend. We werken aan een optimale speel- en leeromgeving voor al onze kinderen met verschillende ontwikkelbehoeften. Met expertise, lef en daadkracht creëren we passende opvang, onderwijs en zorg.
 
Verbinding:
In ons kindcentrum heerst een warme, open sfeer waar betekenisvolle verbinding ontstaat tussen kinderen, ouders, leerkrachten en het team. Met partners in de regio hebben we een waardevolle samenwerking. We verbinden kwaliteiten aan elkaar, om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind.
 
Nieuwsgierig:
We zijn nieuwsgierig naar elk kind. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Het kijken en denken vanuit kansen en mogelijkheden is de basis van het werken met elk kind. We handelen vanuit een positieve grondhouding. Onze leeromgeving is erop ingericht om kinderen te prikkelen. Ze nieuwsgierig te maken naar de wereld om hen heen.