Inspectierapport Opvang

De GGD heeft een onderzoek uitgevoerd op Gespecialiseerde Opvang Petrus Donders. 
We voldoen op alle voorwaarden van de wet Kinderopvang. 
We zijn erg tevreden met de bevestiging dat wij aan alle voorwaarden voldoen en een goede gespecialiseerde voorziening zijn voor onze kinderen op de opvang. 
Voor meer informatie over onze gespecialiseerde opvang, zie de Kindcentrumgids die ook op deze website gepubliceerd staat. 
Voor de volledige inspectierapporten, zie hieronder voor de beide rapporten van de GGD. 

Inspectierapport Gespecialiseerde dagopvang Petrus Donders 
Inspectierapport Gespecialiseerde buitenschoolse opvang Petrus Donders