Leerlingenraad

Op KC SBO Petrus Donders hebben we een leerlingenraad. Die bestaat uit zes kinderen uit de hoge middenbouw en bovenbouw. Uit elke jaargroep is een kind gekozen. De leerlingenraad vergadert zes keer per jaar onder leiding van onze kindcentrumleider en denkt mee over allerlei zaken die spelen op school.


Nick (MB5), Jaro (BB4), Jens (BB2), Lyam (BB1), Sanne (BB3), Eva (MB4)