Welkom bij Kindcentrum SBO Petrus Donders

Onderwijs
Kindcentrum SBO Petrus Donders is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. Wij richten ons op kinderen die binnen een speciale setting begeleiding nodig hebben. Het kijken naar de kansen en mogelijkheden van elk kind is de basis van het werken met de kinderen op onze school. De onderwijsbehoeften van elk kind vraagt om specifieke begeleiding binnen een speciale setting.
De school valt onder stichting GOO samen voor opvang en onderwijs.
Voor vragen tel. 0492-361242
Teamleiders: bregje.rijksen@stichtinggoo.nl - ilse.opsteen@stichtinggoo.nl 
Directeur: lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl

Gespecialiseerde Opvang 
Naast onderwijs bieden wij dagopvang met gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen in de leeftijd 1 tot en met 5 jaar en naschoolse gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 3 en 13 jaar.  We willen kinderen versterken in hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen. Kinderen krijgen binnen deze setting de begeleiding die past bij hun ondersteuningsbehoeften.
Voor vragen tel. 0492-361242
Teamleider dagopvang: bregje.rijksen@stichtinggoo.nl
Teamleider naschoolse groepsbegeleiding: ilse.opsteen@stichtinggoo.nl
 
Team Begeleiding
Vanuit het expertisecentrum Team Begeleiding krijgen alle kindcentra van Stichting GOO ondersteuning. De contactpersonen van Team Begeleiding zijn betrokken bij de zorg en ondersteuningsvragen van elk kindcentrum. De experts zijn gericht op een preventieve, ondersteunende en begeleidende functie voor de reguliere kindcentra van de stichting. De ondersteuning is gericht op de leerling, de PMer, de groep, de leerkracht, de intern begeleider, teamleider, directeur en/of het team van het kindcentrum van stichting GOO. 
Directeur: lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl 
 
Ligging Kindcentrum
Kindcentrum SBO Petrus Donders ligt in de wijk Berglaren, in het centrum van het dorp Gemert, gemeente Gemert-Bakel. Het kindcentrum wordt vooral bezocht door kinderen afkomstig uit de gemeente Gemert-Bakel, gemeente Laarbeek en gemeente Boekel. Het kindcentrum ligt in een kindvriendelijke wijk. De omgeving van de school is mooi en overzichtelijk ingericht. De ligging van het kindcentrum is vrij centraal in Gemert. Ons kindcentrum is een dorpse SBO school. Kinderen komen met de taxi, auto, fiets en lopend naar school.