Welkom bij Kindcentrum SBO Petrus Donders

Kindcentrum SBO Petrus Donders is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. De school valt onder stichting GOO voor opvang en onderwijs.
Naast onderwijs bieden wij dagopvang met extra begeleiding voor kinderen in de leeftijd 2-5 jaar en naschoolse speciale opvang 4-13 jaar. Dit is een samenwerking van Stichting GOO, Gemeente Gemert-Bakel en Kluppluz.

Kindcentrum SBO Petrus Donders richt zich op kinderen die binnen een speciale setting begeleiding nodig hebben. Het kijken naar de kansen en mogelijkheden van elk kind is de basis van het werken met de kinderen op onze school.  

Daarnaast heeft stichting GOO het OPDC opgericht om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden in de reguliere setting.