Welkom bij Kindcentrum SBO Petrus Donders

Onderwijs
Kindcentrum SBO Petrus Donders is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. Wij richten ons op kinderen die binnen een speciale setting begeleiding nodig hebben. Het kijken naar de kansen en mogelijkheden van elk kind is de basis van het werken met de kinderen op onze school. De onderwijsbehoeften van elk kind vraagt om specifieke begeleiding binnen een speciale setting.
De school valt onder stichting GOO samen voor opvang en onderwijs.

Gespecialiseerde Opvang 
Naast onderwijs bieden wij dagopvang met gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen in de leeftijd 1 tot en met 5 jaar en naschoolse gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 3 en 13 jaar.  We willen kinderen versterken in hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen. Kinderen krijgen binnen deze setting de begeleiding die past bij hun ondersteuningsbehoeften.
 
OrthoPedagogischDidactischCentrum - OPDC
Naast onderwijs en opvang is ook het orthopedagogisch didactisch centrum, het OPDC, op onze locatie gevestigd. Dit centrum van stichting GOO heeft een preventieve, ondersteunende en begeleidende functie naar de reguliere kindcentra van stichting GOO en basisscholen in de omgeving. De SBO school, het OPDC en de opvang zijn belangrijke schakels in de stichting om kinderen binnen de reguliere of speciale setting te kunnen begeleiden.
 
Ligging Kindcentrum
Kindcentrum SBO Petrus Donders ligt in de wijk Berglaren, in het centrum van het dorp Gemert,
gemeente Gemert-Bakel. De school wordt vooral bezocht door kinderen afkomstig uit de gemeente Gemert-Bakel, gemeente Laarbeek en gemeente Boekel. Daarnaast komen er enkele kinderen uit de gemeente Helmond, gemeente Veghel en gemeente Sint Anthonis.
 
Het kindcentrum ligt in een kindvriendelijke wijk. De omgeving van de school is mooi en overzichtelijk
ingericht. De ligging van het kindcentrum is vrij centraal in Gemert. Ons kindcentrum is een dorpse SBO school. Kinderen komen met de taxi, auto, fiets en lopend naar school.