Ouderportaal

Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. Om ouders goed op de hoogte te houden, communiceren we op school via het ouderportaal. We gebruiken dit communicatiemiddel voor zowel informele als formele berichten. Denk aan wekelijks nieuws, mededelingen en de maandkalender, maar ook voor het plaatsen van foto's en berichtjes uit de klas. Op deze snelle en effectieve manier ontvang je alle informatie van onze school.

https://ouders.basisonline.nl/