Team Begeleiding

Steeds meer kinderen met speciale onderwijsbehoeften worden binnen het reguliere onderwijs opgevangen. Team Begeleiding, onderdeel van het Expertisecentrum, helpt daarbij. Het is opgericht door GOO om kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes te begeleiden in een reguliere setting. We bieden hulp, workshops, training, advies, onderzoek en consultatie op een reguliere basisschool.

Maatwerk
De ondersteuning is gericht vanuit een hulpvraag voor een kind, de groep, de leerkracht, de intern begeleider, de directeur of het team van de school. We kijken daarbij altijd naar de kansen en mogelijkheden van een kind. Voor verdere informatie en aanmelding zie www.stichtinggoo.nl.