Gespecialiseerde dagopvang

We zijn er ook voor de allerkleinsten. KC SBO Petrus Donders heeft namelijk een dagopvang in huis met gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 5 jaar. We werken met kleine groepen, waarin veel aandacht is en ruimte voor inspanning en ontspanning. We zijn graag veel in de buurt van onze kinderen, zodat ze weer gezien en gehoord worden.

Ondersteuningsbehoeften
Bij een jonger kind is nog veel onduidelijk. Door goed te observeren, te communiceren en te luisteren wordt vaak steeds helderder wat een kind nodig heeft om te groeien. We zien dan wat er goed gaat en wat niet. We hebben daarom expertise op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling.

Vervolgplek 
Door een kind goed te volgen in de jaren dat het bij de gespecialiseerde dagopvang komt, kunnen we ook goed adviseren in een passende vervolgplek. Die kan op een reguliere opvang zijn, een behandelplek of een combinatie van gespecialiseerde en reguliere opvang. Als een kind toe is aan onderwijs, kan de vervolgplek KC SBO Petrus Donders zijn, maar óók op een reguliere onderwijsinstelling of een gespecialiseerde school. Onze inzichten delen we dan ook vaak met ouders. Zo zorgen we er samen voor dat we de juiste plek voor een kind vinden.

Meer weten? 
Neem dan een kijkje in onze folder gespecialiseerde dagopvang. Op neem contact met ons op per mail of telefoon.