Zo werken wij

Bij KC SBO Petrus Donders werken we op basis van de kansen en mogelijkheden van ieder kind. We doen dat met onze kernwaarden verbinding, aandacht & tijd en onze kennis.

Verbinding
Bij ons kindcentrum zorgen we samen voor de kinderen. Een pedagogisch professional kan eindverantwoordelijk zijn, maar we dragen het welzijn van de kinderen als één team. Speelt er een probleem in een groep? Dan denken we als één team na over een oplossing. Kansen bekijken we vanuit positiviteit en mogelijkheden. En is er meer nodig op een specifiek gebied, zoals logopedie of op motorisch gebied? Dan kijken we welke deskundige daarbij kan helpen. We werken al veel samen met zorginstanties, maar ook met gemeentes en andere kindcentra. Het doel in de samenwerkingen? De beste zorg voor een kind leveren en daarvoor van elkaars expertise gebruik maken en leren. Een samenwerking met ouders is daarin onmisbaar. Zij zijn dan ook een belangrijke partner.

Aandacht en tijd 
We willen aandacht hebben voor kinderen, ze zien en horen, om zo te ontdekken welke ontwikkelbehoefte ze hebben. Hoe we dat doen? De groepen op onze school zijn kleiner. Daarnaast hebben we meer begeleiding in huis voor ondersteuning in de groepen. We hebben dus letterlijk meer tijd, waardoor we onderwijs en opvang anders kunnen organiseren dan op een reguliere plek.

Onze kennis
'Eén kind, één plan.' Dat zeggen we vaak tegen elkaar. We vragen ons elke dag af: wat past er bij dit kind, op dit moment, in deze situatie? De keuzes die we vervolgens maken, kunnen we niet vangen in vaste structuren en  afspraken. We kleuren waar nodig buiten de lijntjes, zijn eigenwijs en durven af te wijken van een vast lesprogramma als een groep dat nodig heeft.

Ons team is daarnaast een vat aan specialismen met naast leerkrachten en onderwijsassistenten, ook dramatherapeuten, orthopedagogen en gedragsspecialisten. Alle leerkrachten hebben een master Educational Needs afgerond. We besteden veel tijd aan gezamenlijke scholingen en volgen trainingen in didactische vaardigheden.