Oudervereniging

De oudervereniging (OR) is betrokken bij het organiseren van bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een kerstmarkt, carnavalsviering, het verzorgen van een feestelijke traktatie of cadeautjes voor 5 december. Alle leden binnen de OR voelen zich betrokken en verbonden bij onze school. De OR komt vijf keer per jaar samen en bestaat op dit moment uit elf leden.

Vrijwillige ouderbijdrage
De OR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van extra activiteiten. Door het jaar heen worden geen andere bijdragen meer gevraagd, met als uitzondering de schoolreis en het schoolkamp voor de eindgroep(en). Natuurlijk vinden we het belangrijk dat kinderen nooit worden uitgesloten van activiteiten, ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet is voldaan.

Zijn er vragen of wil je ook meepraten en meedenken over OR-activiteiten? Neem gerust contact met ons op.