Managementteam


Lieke Tijmensen | Directeur

 
Bregje Rijksen-van Os | Kindcentrumleider onder- en middenbouw, gespecialiseerde dagopvang en Team Begeleiding  


Ilse Opsteen-van Hoof | Kindcentrumleider midden- en bovenbouw, gespecialiseerde BSO 
en Team Begeleiding