Managementteam


Lieke Tijmensen | Directeur

 
Bregje Rijksen-van Os | Kindcentrumleider onder- en middenbouw, gespecialiseerde dagopvang   


Ilse Opsteen-van Hoof | Kindcentrumleider bovenbouw, gespecialiseerde BSO, IB midden- en bovenbouw
en Team Begeleiding