Aandacht en tijd

We willen aandacht hebben voor kinderen, ze zien en horen, om zo te ontdekken welke ontwikkelbehoefte ze hebben. Hoe we dat doen? De groepen op onze school zijn kleiner. Daarnaast hebben we meer begeleiding in huis voor ondersteuning in de groepen. We hebben dus letterlijk meer tijd, waardoor we onderwijs en opvang anders kunnen organiseren dan op een reguliere plek.