Verbinding

Bij ons kindcentrum zorgen we samen voor de kinderen. Een pedagogisch professional kan eindverantwoordelijk zijn, maar we dragen het welzijn van de kinderen als één team. Speelt er een probleem in een groep? Dan denken we als één team na over een oplossing. Kansen bekijken we vanuit positiviteit en mogelijkheden. En is er meer nodig op een specifiek gebied, zoals logopedie of op motorisch gebied? Dan kijken we welke deskundige daarbij kan helpen. We werken al veel samen met zorginstanties, maar ook met gemeentes en andere kindcentra. Het doel in de samenwerkingen? De beste zorg voor een kind leveren en daarvoor van elkaars expertise gebruik maken en leren. Een samenwerking met ouders is daarin onmisbaar. Zij zijn dan ook een belangrijke partner.